Datum: 15-12-2018

Bezig met laden...
print dit pagina

logo masMaatschappelijke Stage

 

Het Munnikenheide College vindt het belangrijk om de leerlingen te stimuleren en te enthousiasmeren om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Daarom hechten we grote waarde aan de maatschappelijke stage en blijven we de maatschappelijke stage aanbieden, ondanks de bezuiniging op het rijksbudget. Echter wel met een andere opzet dan voorgaande jaren.


Leerjaar 1 en 2

De maatschappelijke stage wordt in leerjaar 1 en 2 georganiseerd (met een eventuele uitloop naar leerjaar 3).

De acties zijn verdeeld in:
• gemeenschappelijke acties binnen schooltijd: bijvoorbeeld de goede doelen actie
• zelfstandige acties buiten school en na schooltijd: bijvoorbeeld helpen bij een regionale activiteit zoals Brabant Marathon


Alle activiteiten worden door de leerlingen bijgehouden in een portfolio. De mentor begeleidt dit proces en is aanspreekpunt voor de leerling. Het aantal uren waaraan voldaan moet worden, blijft 30 uur (meer mag altijd) en ook het uitreiken van het certificaat bij het diploma wordt vanzelfsprekend gehandhaafd.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

F. Nederpel: fnederpel@munnikenheidecollege.nl 
R. Reinhoudt: rreinhoudt@munnikenheidecollege.nl 

Verzekeringen
De leerling is via de school verzekerd voor WA en ongevallenrisico; daarnaast valt hij/zij onder de aansprakelijkheidsverzekering van de stage-organisatie.

sidebar_logo
Zoek formulier