Datum: 15-12-2018

Bezig met laden...
print dit pagina

Organisatie

Het Munnikenheide College valt onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De directie van het Munnikenheide College bestaat uit mevrouw B. Baelemans, de heer H. van het Hof en mevrouw W. Scholtens. Mevrouw B. Baelemans is eindverantwoordelijk voor iedereen die bij het Munnikenheide College is betrokken. Er zijn verschillende kernteams met elk een kernteamleider. De docenten zijn onderverdeeld per kernteam en werken samen op het gebied van onderwijs en leerlingbegeleiding.

Missie
Het Munnikenheide College stelt zich ten doel een stimulerende en veilige leeromgeving te bieden waarin wordt gewerkt aan een verbreding van het fundament van kennis, vaardigheden en inzichten. Wij creëren een omgeving waarbinnen elke leerling een weg kan vinden naar een passende vervolgopleiding of beroepskwalificatie. Het onderwijs geeft een sterke basis voor de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid in onze steeds complexer wordende maatschappij.

 


Visie
Het Munnikenheide College is zich bewust van haar taak leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Een toekomst waarbij niet alleen kennis centraal staat, maar ook praktische en sociale vaardigheden nodig zijn. Al deze facetten zijn terug te vinden in de uitvoering van ons beleid, in ons didactisch handelen, het curriculum, het gebouw en de aanpak van leerlingen.

 

Wij benutten de sterke relatie die de medewerkers op de school hebben met de leerlingen om de tijd op school/het leren perspectiefrijk en leuk te maken. Talenten worden aangesproken, lacunes in kennis en vaardigheden worden opgespoord en weggewerkt. Groepsactiviteiten, samen leven, samen leren en samenwerken, maken onderdeel uit van een basispakket dat voor alle leerlingen noodzakelijk wordt geacht om zich te ontwikkelen naar volwaardig burgerschap. Leerlingen kunnen een keuze maken uit het educatieve aanbod en vakken worden, waar mogelijk, geïntegreerd aangeboden.

 

Wij zijn er ons van bewust dat voor onze leerlingen hun tijd bij ons op school een onderdeel is van hun (school)loopbaan en dat leren op vele plaatsen en vele momenten in hun leven plaatsvindt. De aan te leren competenties moeten daartoe passend zijn en een toename van de zelfstandigheid bevorderen. Leren in een betekenisvolle context en allerlei vormen van stage zijn werkvormen die daarbij een belangrijke rol kunnen spelen. Er wordt gebruik gemaakt van moderne leermiddelen in multifunctionele ruimten, werkplekken, instructieruimten en ruimten voor praktijksimulatie.

- klik hier voor het jaarverslag van OMO

 

sidebar_logo
Zoek formulier