Datum: 15-12-2018

Bezig met laden...
print dit pagina

Medezeggenschapsraad


Elke school of scholengemeenschap heeft een medezeggenschapsraad (MR). Door middel van de MR worden ouders en personeelsleden actief bij het beleid van het schoolbestuur betrokken. Het schoolbestuur heeft bij bepaalde beleidsvoornemens op schoolniveau het advies of de instemming van de MR nodig. U kunt hierbij denken aan de lessentabel, urenbesteding, het financieel jaaroverzicht en de begroting. Van de MR wordt ook verwacht dat ze, al dan niet gevraagd, advies uitbrengt aan het schoolbestuur over diverse zaken. Ouders kunnen zich aanmelden via de ouderraad maar ook rechtstreeks via MR.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met de MR via: pmr@munnikenheidecollege.nl 
Notulen en meer informatie zijn terug te vinden via ons intranet (na inlog beschikbaar)

Brochure wet medezeggenschap op scholen (WMS)

Deze brochure is bedoeld voor ouders en leerlingen die in de medezeggenschapsraad zitten. In deze brochure wordt de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) kort toegelicht. Verder leggen we uit hoe het zit met de schoolkosten, wat is nu wel gratis en wat niet? Daarnaast komt het onderwerp ‘onderwijstijd’ aan de orde. Aan het einde van de brochure vindt u nog een lijst met nuttige websites.

sidebar_logo
Zoek formulier