Datum: 22-10-2018

Bezig met laden...
print dit pagina

Medezeggenschapsraad


Elke school of scholengemeenschap heeft een medezeggenschapsraad (MR). Door middel van de MR worden ouders en personeelsleden actief bij het beleid van het schoolbestuur betrokken. Het schoolbestuur heeft bij bepaalde beleidsvoornemens op schoolniveau het advies of de instemming van de MR nodig. U kunt hierbij denken aan de lessentabel, urenbesteding, het financieel jaaroverzicht en de begroting. Van de MR wordt ook verwacht dat ze, al dan niet gevraagd, advies uitbrengt aan het schoolbestuur over diverse zaken. Ouders kunnen zich aanmelden via de ouderraad maar ook rechtstreeks via MR.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met de MR via: pmr@munnikenheidecollege.nl 
Notulen en meer informatie zijn terug te vinden via ons intranet (na inlog beschikbaar)


Ouders in de MR 

frits        


Frits van Dijkman

Ik ben Frits van Dijkman, getrouwd met Kitty en vader van Julia en Bart. Onze dochter Julia zit sinds 2013 op het Munnikenheide College locatie Etten-Leur. Sinds die tijd ben ik ook lid van de Medezeggenschapsraad. In het dagelijks leven ben ik relatiemanager bij een accountantsorganisatie.

 

Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school waar mijn kinderen dagelijks naar toe gaan én waarvan ze elke dag met verhalen thuis komen. Door deel te nemen in de MR, krijg ik inzicht in de ontwikkelingen en kan ik meedenken en mee beslissen over de beleidsmatige kant van het onderwijs. Ik breng graag zaken in die ik belangrijk vind vanuit de beleving van ouders. Wanneer u vragen heeft of iets kwijt wil over de school, aarzel niet om hierover contact op te nemen via het mailadres van de ouders/leerlingen: olmr@munnikenheidecollege.nl

   

coen  


Coen Wijnen
Ik ben Coen Wijnen, 46 jaar jong, al ruim 20 jaar samenwonend, woonachtig in Etten-Leur en vader van twee zoons. In het dagelijks leven werk ik als HR Manager bij Jiffy in Moerdijk; een producent van plant-vermeerderingsystemen (lees: potgrond) voor de professionele tuinbouw.


Onze oudste zoon heeft in 2013 succesvol afscheid genomen van het Munnikenheide College en leeft zich nu uit op het CIOS. Gedurende zijn schooltijd was ik al lid van de MR.


Nu onze jongste zoon dit jaar op kader is begonnen was het voor mij min of meer logisch om mezelf aan te melden als lid van de Medezeggenschapsraad. Niet zozeer omdat ik al een keer zitting heb genomen maar als vader van schoolgaande kinderen vind ik het belangrijk om een actieve rol te hebben bij de besluitvorming op school. Daarnaast kun je als spreekbuis voor de ouders fungeren om specifieke zaken aan de orde te brengen tijdens de vergaderingen.

 

tamara

 


Tamara van Krimpen

Ik ben Tamara van Krimpen, getrouwd met Jeroen en moeder van Lonneke en Bente. Lonneke zit nu in de eerste klas van de Mavo op het Munnikenheide College.  Ik ben werkzaam als bedrijfsadviseur bij een kenniscentrum. Hierdoor heb ik veel contacten met MBO scholen en agrarische bedrijven die stagiairs van het MBO begeleiden.

Ik ben lid geworden van de MR vanuit een stukje nieuwsgierigheid naar het reilen en zeilen op een VMBO school en om meer betrokken te zijn bij de school van Lonneke. Doordat je niet meer elke dag op het schoolplein staat, hoor en zie je veel minder van wat er op school gebeurt.

Door zitting te nemen in de MR hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan goed onderwijs en een veilige en prettige leeromgeving voor de kinderen. Dit door mee te praten, mee te denken en advies te geven aan de school vanuit het perspectief van de ouders. Wanneer u punten heeft m.b.t. de school die u graag bespreekbaar wilt maken, laat dat dan weten via het e-mail adres van de ouders van de MR: olmr@munnikenheidecollege.nl.

saskia  

Saskia Klaassen
Mijn naam is Saskia Klaassen, woonachtig in Etten-Leur samen met mijn man Arjon en onze kinderen Thomas en Isa. Sinds 2014 zit onze zoon Thomas op het Munnikenheide College locatie Etten-Leur. Sinds die tijd ben ik ook lid van de Medezeggenschapsraad. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als gastouder in de kinderopvang.

Als ouder zijnde vind ik het ontzettend belangrijk om betrokken te zijn bij school. Weten wat er leeft en speelt op een school waar mijn zoon dagelijks naar toe gaat. Door deel te nemen aan de MR krijg ik inzicht, mag ik meedenken en mee beslissen over de beleidsmatige kant van het onderwijs. Onderwijs is van groot belang. Samen met de directie en het personeel kun je zorgdragen voor een gezond onderwijsklimaat, voor een veilige omgeving op school waar iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen. Verder vind ik het belangrijk om zaken die vanuit de beleving van de ouders belangrijk zijn ter sprake te brengen.

Via het mailadres van de ouders/leerlingen: olmr@munnikenheidecollege.nl kunt u met ons contact opnemen wanneer u vragen heeft of iets kwijt wilt over school.

 

Brochure wet medezeggenschap op scholen (WMS)

Deze brochure is bedoeld voor ouders en leerlingen die in de medezeggenschapsraad zitten. In deze brochure wordt de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) kort toegelicht. Verder leggen we uit hoe het zit met de schoolkosten, wat is nu wel gratis en wat niet? Daarnaast komt het onderwerp ‘onderwijstijd’ aan de orde. Aan het einde van de brochure vindt u nog een lijst met nuttige websites.

sidebar_logo
Zoek formulier