Datum: 23-06-2017

Bezig met laden...
print dit pagina

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

 
omo

Het Munnikenheide College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Algemeen directeur, mevrouw Reuvers, heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. Zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur.

 Als klankbord voor de algemeen directeur heeft de school een raad van advies, die bestaat uit personen uit de omgeving van de school. Zij denken vanuit hun kennis en betrokkenheid mee over de ontwikkelingen in de school en leveren een bijdrage aan de maatschappelijke plaats van de school in de omgeving.


De voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is
Dhr. Eugène Bernard. De contactgegevens van de raad van bestuur:

  - bezoekadres: Spoorlaan 171, Tilburg

  - postadres: Postbus 574, 5000 AN Tilburg

  - telefoon: 013-5955500

  - e-mailadres: omo@omo.nl

  - website: www.omo.nl

 

Ledenraad

De vereniging heeft een ledenraad. Daarin zitten ouders van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De leden wonen een keer per jaar de ledenraadvergadering bij. Daar
worden o.a. de leden van de raad van toezicht gekozen. Ook praten ze
mee over het beleid van de vereniging. Wilt u ook lid worden? Kijk dan
op www.omo.nl.

sidebar_logo
Zoek formulier
Luister met BrowseAloud