Datum: 23-04-2018

Bezig met laden...
print dit pagina

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

 
Het Munnikenheide College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Algemeen directeur, mevrouw Reuvers, heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. Zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur.

 
Als klankbord voor de algemeen directeur heeft de school een raad van advies, die bestaat uit personen uit de omgeving van de school. Zij denken vanuit hun kennis en betrokkenheid mee over de
ontwikkelingen in de school en leveren een bijdrage aan de
maatschappelijke plaats van de school in de omgeving.De voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is
Dhr. Eugène Bernard. De contactgegevens van de raad van bestuur:

  - bezoekadres: Spoorlaan 171, Tilburg

  - postadres: Postbus 574, 5000 AN Tilburg

  - telefoon: 013-5955500

  - e-mailadres: omo@omo.nl

  - website: www.omo.nl

 

Ledenraad

De vereniging heeft een ledenraad. Leden zijn ouders van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl  kunt u zien hoe u dat doet. 

sidebar_logo
Zoek formulier
Luister met BrowseAloud